Volg ons op:      
Inloggen Mijn RRZ

Recreatieve hardloopvereniging

Lidmaatschap

 

Als lid van RRZ heb je met een aantal zaken te maken. Hieronder worden deze toegelicht:

Trainingstijden
maandagochtend om 09:30 uur
maandagavond om 19:30 uur
woensdagochtend om 09:00 uur
woensdagavond om 20:00 uur
vrijdagochtend om 09:30 uur
zaterdagochtend om 09:00 uur

 

Trainingstijden wandelen
maandagochtend om 09.30 uur
woensdagochtend om 09.00 uur
woensdagavond om 20.00 uur
vrijdagochtend om 9.30 uur
zaterdagochtend om 09.00 uur

Statuten
Als vereniging heeft RRZ statuten welke onze basis vormt. Hierin zijn voor alle leden een aantal rechten en plichten vastgelegd.

Huishoudelijk reglement
Naast de statuten zijn een aantal zaken geregeld in ons huishoudelijk reglement. Zo staat er bijvoorbeeld in op welke wijze de contributie in rekening wordt gebracht en hoe het lidmaatschap opgezegd kan worden.

Gedragscode
Iedereen heeft op enige wijze met elkaar te maken. Daarom is het prettig als de sfeer gezellig blijft. In onze gedragscode staat beschreven hoe je je in en om ons clubhuis alsmede tijdens trainingen dient te gedragen.

Contributie
Zonder contributie-inkomsten kunnen we geen trainingen geven en het clubhuis onderhouden. Daarom is het van belang dat iedereen tijdig en netjes de contributie betaalt.

De contributie-bedragen (geldig per 01-01-2019) zijn als volgt:

 

Hardlopen:

- Lidmaatschap RRZ : € 36,- per kwartaal
- Lidmaatschap RRZ : € 144,- per jaar
- Lidmaatschap Atletiekunie : € 17,20 per jaar
- Optionele wedstrijdlicentie : € 23,20 per jaar
- Eénmalige administratiekosten RRZ : € 5,00
- Eénmalige administratiekosten Atletiekunie : € 7,60
- Algemene Donateurs € 22,50 per jaar
- Donateur wandel/fietsen € 20,25 per kwartaal
- Donateur wandel/fietsen € 81 per jaar

Wandelen:

- Lidmaatschap RRZ : € 20,25 per kwartaal
- Lidmaatschap RRZ : € 81,- per jaar
- Lidmaatschap Koninklijke Wandelbond-Nederland (KWBN) : € 10,-- per jaar
- Eénmalige administratiekosten RRZ : € 5,00
- Algemene Donateurs : € 22,50

Fietsen:

- Donateur fietsen : € 20,25 per kwartaal
Donateur fietsen : € 81,- per jaar

 

Het lidmaatschap wordt per kwartaal in rekening gebracht. Betaling kan uitsluitend via automatische incasso. Het eerste kwartaal van ieder jaar wordt verhoogd met de bijdrage van de Atletiekunie. De éénmalige administratiekosten voor nieuwe leden worden samen met het eerstvolgende kwartaal in rekening gebracht.

De contributie wordt aan het begin van het kwartaal geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap
Het RRZ lidmaatschap is op te zeggen per de 1e dag van het komende kalenderkwartaal. Er geldt geen opzegtermijn. Het lidmaatschap van de Atletiekunie kan alleen per 1 januari worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

Voor vragen over of opzegging van het lidmaatschap kan je terecht bij onze
ledenadministratie : leden@roadrunnerszoetermeer.nl

 
   

 © 2015 Road Runners Zoetermeer

Ogenblik a.u.b. ...